• (08) 3821 0375

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia Nhật Bản, đang làm việc cho các Công ty, văn phòng nhà thầu, văn phòng đại diện và các tổ chức khác tại Việt Nam.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Đăng ký thuế ban đầu
  • Kê khai và quyết toán thuế cho người nước ngoài
  • Quyết toán thuế cho người nước ngoài khi về nước
  • Hướng dẫn thủ tục xác nhận số thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài
  • Hướng dẫn thủ tục xác nhận bảo hiểm bắt buộc đã được khấu trừ ở nước ngoài
  • Xin miễn thuế cho người nước ngoài theo quy định
  • Thay mặt người nộp thuế làm việc với các cơ quan thuế giải trình hồ sơ khai thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế.
  • Nộp thuế hộ
  • Làm việc trực tiếp với chuyên gia Nhật Bản, tổ chức đại diện tại Việt Nam của chuyên gia Nhật Bản hoặc làm việc trực tiếp với Công ty mẹ bên Nhật.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist