• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ NHÀ THẦU

cit

HƯỚNG DẪN TỶ GIÁ TÍNH THUẾ NHÀ THẦU

09:47 | 21/09/2017
Trường hợp trước ngày 01/01/2015, NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist