• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ NHÀ THẦU

tax_web

THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

10:06 | 21/09/2017
Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa ...

 
tax_web

THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU NHƯ THẾ NÀO

10:01 | 21/09/2017
Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (có hiệu lực thi ...

 
tax_web

TIỀN BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG CHO ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CÓ CHỊU THUẾ NHÀ THẦU

09:58 | 21/09/2017
Theo đó, trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng mua bán với Công ty nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Việt Nam phải trả lại cho công ty nước ngoài một khoản tiền bồi thường nếu không thực hiện được các cam ...

 
tax_web

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THUẾ NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU QUA KHO NGOẠI QUAN.

09:53 | 21/09/2017
Trường hợp Công ty có nhập khẩu nguyên vật liệu (không kèm theo các dịch vụ) theo hợp đồng mà bên nước ngoài có thuê kho ngoại quan để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam thì giá trị hàng ...

 
tax_web

THUẾ NHÀ THẦU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHỈ KÈM THEO ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH ÁP DỤNG TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 01/10/2014 (NGÀY HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ 103/2014/TT-BTC)

09:52 | 21/09/2017
"1. Nghĩa vụ thuê nhà thầu đối với hàng hoá nhập khẩu kèm theo điều kiện bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật của từng thời kỳ.2. Đối với các trường hợp có khiếu nại về nghĩa vụ thuế nói trên. Bộ Tài chính và cơ ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist