• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Thuế nhà thầu đối với khoản tiền thanh toán mua bảo hiểm ở nước ngoài

Thứ tư, 10/10/2018, 10:46 GMT+7
Lượt xem: 1084

Thuế nhà thầu đối với khoản tiền thanh toán mua bảo hiểm ở nước ngoài

Công văn số 2105/CT-TTHT ngày 04/09/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về thuế nhà thầu đối với phí bảo hiểm  công ty mẹ mua hộ ở nước ngoài

 

 

 

 

 

Công văn số 2105/CT-TTHT ngày 04/09/2018 của Cục thuế tỉnh Long An về thuế nhà thầu đối với phí bảo hiểm  công ty mẹ mua hộ ở nước ngoài

Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài mua hộ cho Công ty con tại Việt Nam các loại bảo hiểm ở nước ngoài nhằm mục đich kiểm soát rủi ro theo chính sách chung của Tập đoàn (như bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm môi trường, bảo hiểm triệu hồi sản phẩm), sau đó Công ty con ở Việt Nam chuyển trả tiền lại cho công ty mẹ thì Công ty con tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay thuế nhà thầu trước khi chuyển trả.

Thu nhập trên thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu với thuế suất như sau:

-        Thuế GTGT: 5%

-        Thuế TNDN: 5%

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist