• (08) 3821 0375

THUẾ NHÀ THẦU

Theo quy định hiện hành, các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ, vay mượn có thể thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế nhà thầu. Tuy nhiên việc xác định giao dịch nào thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu, giao dịch nào không phải kê khai thuế nhà thầu là vấn đề nan giải, rất dễ xảy ra rủi ro.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể hiểu đúng, kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà thầu phát sinh, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế nhà thầu.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Soát xét tài liệu liên quan đến các giao dịch thanh toán ra nước ngoài nhằm xác định giao dịch nào thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế, giao dịch nào không phải kê khai thuế
  • Tính toán số thuế nhà thầu phát sinh phải nộp
  • Lập hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế theo quy định
  • Xác nhận số thuế nhà thầu đã nộp
  • Thay mặt người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế để giải trình hồ sơ khai thuế
  • Giải thích các rủi ro về thuế và biện pháp xử lý (nếu có)

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist