• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ GTGT NẾU TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

13:28 | 21/09/2017
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP , về nguyên tắc, đối với người nộp thuế đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

XỬ LÝ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐƯỢC CHI HỘ CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI THÀNH LẬP.

13:25 | 21/09/2017
Căn cứ theo tiết b, khoản 12, điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên của Công ty có ủy quyền cho công ty khác (gọi tắt là tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN MUA VÀO GHI THUẾ SUẤT THUẾ GTGT CAO HƠN QUY ĐỊNH

13:22 | 21/09/2017
Theo quy định tại tiết b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC , đối với trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ, nếu hóa đơn mua vào ghi thuế suất GTGT cao hơn mức quy định thì về nguyên tắc, bên mua chỉ được khấu ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MUA HÀNG TRẢ CHẬM TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 15/11/2014 CHƯA CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

13:19 | 21/09/2017
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 91/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/11/2014, đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nếu chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016

13:14 | 21/09/2017
Theo công văn này, Bộ tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng doanh nghiệp về những nội dung mới, quan trọng của 05 văn bản sau: Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist