• (08) 3821 0375

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Vấn đề hoàn thuế GTGT luôn được Doanh nghiệp quan tâm hàng đầu bởi việc được hoàn thuế hay không được hoàn thuế, được hoàn thuế sớm hay muộn có thể ảnh hưởng tới dòng tiền của Doanh nghiệp.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể tiến hành việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định, Chúng tôi xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế GTGT cho các Doanh nghiệp.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

  • Xem xét Doanh nghiệp có thuộc các trường hợp để được hoàn thuế hay không
  • Soát xét hóa đơn GTGT, chừng từ thanh toán và các tài liệu liên quan
  • Xác định kỳ hoàn thuế và số thuế GTGT đề nghị hoàn theo quy định
  • Lập Hồ sơ hoàn thuế và nộp cho cơ quan thuế
  • Thay mặt người nộp thuế làm việc với cơ quan thuế để giải trình hồ sơ hoàn thuế và thanh kiểm tra hoàn thuế
  • Giải thích các rủi ro về thuế và biện pháp xử lý

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist