• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

THUẾ

TAX

Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

16:10 | 23/08/2016
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được Việt Nam ký kết với hơn 40 quốc gia trên thế giới nhằm loại bỏ việc đánh thuế hai lần bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist