• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 3/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Thứ hai, 06/07/2020, 10:28 GMT+7
Lượt xem: 549

Thông tư này làm mới các tiêu chí về một hoạt động sản xuất được cho là "sản xuất phần mềm" (SXPM) nhằm xác định chính sách ưu đãi thuế TNDN dành cho ngành công nghiệp phần mềm

Theo Bộ Thông tin truyền thông (TTTT), quy trình SXPM bao gồm các công đoạn sau:

1. Xác định yêu cầu: mô tả ý tưởng về phần mềm, các đặc tính, ngữ cảnh sử dụng...

2. Phân tích và thiết kế: đặc tả các yêu cầu, thiết lập thuật toán...

3. Lập trình, viết mã lệnh

4. Kiểm tra, thử nghiệm

5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm

6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì...

7. Phát hành, phân phối, cho thuê

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, doanh nghiệp phải thực hiện ít nhất 1 trong 2 công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư này

Mỗi công đoạn trên bắt buộc phải có tài liệu chứng minh cụ thể mà thông tư đã đề cập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2020 và thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014.

Thông tư nêu rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất phần mềm phải gửi , cập nhật thông tin về sản phẩm, công đoạn, thuế suất được khấu trừ về BTTTT để tổng hợp.

Lưu ý về điều khoản chuyển tiếp

Đối với các hoạt động SXPM đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình SXPM cho đến khi kết thúc thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist