• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Thời điểm trích trước chi phí sử dụng TK 335 và thời điểm sử dụng TK 352 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thứ ba, 13/09/2016, 15:14 GMT+7
Lượt xem: 1382

Câu hỏi: 

Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352 ?

 

Trả lời:

Thông tư 200 quy định 3 tiêu chí để phân biệt sự khác nhau giữa khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả là:

Người mua đã được ghi nhận dịch vụ cung cấp hay chưa (công việc đã hoàn thành chưa)?

Giá trị khoản phải trả có được xác định một cách chắc chắn không?

Thời gian thanh toán nợ phải trả có được xác định một cách chắc chắn không ?
Nếu câu trả lời đồng thời là “Có” thì kế toán là chi phí phải trả, Nếu là “Không” thì kế toán là dự phòng phải trả.

 

Nguồn: VICA - Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist