• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Tại sao có sự khác nhau về điều kiện miễn lập Hồ sơ toàn cầu MF giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thứ ba, 17/07/2018, 11:37 GMT+7
Lượt xem: 1012

Câu hỏi:
1. Xin hỏi về kế hoạch kiểm tra thuế chuyển giá trong năm nay
2. Tại sao có sự khác nhau về điều kiện miễn lập Hồ sơ toàn cầu MF giữa Việt Nam và Nhật Bản
3. Công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam không thống nhất tháng quyết toán. Như vậy, thời hạn lập hồ sơ chuyển giá căn cứ theo thời gian quyết toán của công ty mẹ được không?

Trả lời của Cục Thuế Tp.HCM:
1. Năm 2018 việc thanh kiểm tra các DN vẫn bình thường như các năm trước đây. Tuy nhiên đối với các DN – GDLK niên độ tài chính 2017 sẽ phải thực hiện thanh tra theo các quy định tại NĐ 20 và TT 41.
2. Do Luật pháp, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và Nhật Bản không giống nhau.
3. Thông thường các Công ty con tại Việt Nam thường có cùng niên độ tài chính với Công ty Mẹ tại nước ngoài.
Tuy nhiên nếu niên độ khác nhau thì: Theo khoản 2c, Điều 4, TT 41:
“… Trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao cho kỳ tính thuế tương ứng với kỳ quyết toán thuế của người nộp thuế, người nộp thuế phải cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao của năm tài chính liền kề trước kỳ tính thuế của người nộp thuế và giải thích lý do bằng văn bản kèm theo Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế.”

Nguồn: Công văn 5976/CT-TTHT ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Cục thuế TPHCM trả lời câu hỏi đối thoại Doanh nghiệp về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch kết
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist