• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Thứ tư, 20/05/2020, 11:14 GMT+7
Lượt xem: 585

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, sử dụng, cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Quyết định này quy định các đặc tả kỹ thuật và định dạng cấu trúc và thành phần dữ liệu phục vụ cho việc truyền nhận dữ liệu giữa đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist