• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

QUẢN LÝ THUẾ

tax_web

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA BÊN MUA VÀ BÊN BÁN CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ HOẶC THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN THUẾ

09:08 | 21/09/2017
“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với ...

 
tax_web

VĂN PHÒNG ĐAI DIỆN KHÔNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

09:07 | 21/09/2017
Trường hợp Văn phòng đại diện (của thương nhân nước ngoài hoặc thương nhân việt nam) tại Việt Nam không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài. (Căn cứ điều 2, nghị định số ...

 
tax_web

VỀ NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.

09:04 | 21/09/2017
Theo quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 , Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và khoản 6, Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, người nộp thuế GTGT, thuế TNDN và lệ phí môn bài chỉ bao gồm các tổ ...

 
tax_web

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THUẾ TNDN ĐƯỢC TRỪ KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN DO CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỂ PHÁT HÀNH CHO CÁ NHÂN.

09:01 | 21/09/2017
Theo đó, trường hợp Công ký hợp đồng với các ngân hàng thương mại để phát hành thẻ tín dụng cho một số cá nhân có cấp bậc nhất định trong Công ty nhằm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ...

 
tax_web

LỆ PHÍ MÔN BÀI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2017 NHƯ THẾ NÀO

09:00 | 21/09/2017
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist