• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Phương pháp phân phối lợi nhuận của công ty mẹ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thứ ba, 13/09/2016, 15:27 GMT+7
Lượt xem: 1166

Câu hỏi: 

Vì sao công ty mẹ không được phân phối lợi nhuận dựa trên BCTC riêng mà phải căn cứ vào BCTCHN ?

 

Trả lời:

Do nhiều khoản lãi, lỗ trên BCTC riêng của công ty mẹ là chưa thực hiện do phát sinh từ các giao dịch nội bộ, vì vậy phân phối lợi nhuận theo mức BCTC riêng có thể vượt quá mức LNSTCPP của BCTCHN và mọi trường hợp phân phối lợi nhuận vượt mức đều không bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn.

Mặt khác nếu cả mẹ và con cùng có lãi thực hiện, nếu chỉ căn cứ vào BCTC của mẹ thì sẽ làm thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông công ty mẹ. Trường hợp này được chia theo mức BCTCHN sau khi công ty mẹ thu được cổ tức từ công ty con

 

Nguồn: VICA - Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist