• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Phương pháp bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả, bù trừ thu nhập và chi phí từ việc thanh lý TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thứ ba, 13/09/2016, 15:05 GMT+7
Lượt xem: 1046

Câu hỏi: 

Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả được thực hiện như thế nào ?

Việc bù trừ thu nhập và chi phí từ việc thanh lý TSCĐ như thế nào ?

 

Trả lời:

Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả chỉ thực hiện khi trình bày BCTC, không bù trừ số dư trên sổ kế toán. Tuy nhiên chỉ bù trừ khi khoản chênh lệch tạm thời phát sinh tại cùng một pháp nhân và cơ quan thuế.

Việc bù trừ thu nhập chi phí khi thanh lý TSCĐ cũng chỉ thực hiện khi trình bày BCTC, việc ghi chép không thay đổi so với QĐ 15.

 

Nguồn: VICA - Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist