• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Phần lãi vay vốn hóa vào tài sản có bị khống chế theo Nghị định 20

Thứ tư, 10/10/2018, 11:02 GMT+7
Lượt xem: 863

Công văn 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục thuế Hà Nội

Công văn 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc lãi vay vốn hóa có bị khống chế theo Nghị định 20 hay không

 

 

 

Công văn 3966/CT-TTHT ngày 24/1/2018 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc lãi vay vốn hóa có bị khống chế theo Nghị định 20 hay không

Theo công văn này, phần chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa vào giá trị tài sản nếu thực hiện đúng theo Chuẩn mực kế toán số 16 về chi phí đi vay sẽ không nằm trong tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ dùng để so sánh với 20% EBITDA  theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Việc thực hiện như trên cũng phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục II, Thông tư 41/2017/TT-BTC, theo đó: chi phí lãi vay được hiểu là giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Bên cạnh đó, công văn còn nêu rõ, Công ty không được bù trừ chi phí lãi vay và khoản thu từ lãi cho vay khi xác định thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist