• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Những trường hợp nào cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận để xác định giá giao dịch liên kết đối với người nộp thuế?

Thứ hai, 25/09/2017, 09:45 GMT+7
Lượt xem: 635

Câu 20: Những trường hợp nào cơ quan thuế sẽ thực hiện ấn định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận để xác định giá giao dịch liên kết đối với người nộp thuế?

Cơ quan thuế thực hiện ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận đối với người nộp thuế có các hành vi vi phạm pháp luật về xác định giá giao dịch liên kết sau:

  • Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

 

  • Người nộp thuế cung cấp không đầy đủ thông tin hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh, xác định giá tại hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị định này;

 

  • Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích, so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết hoặc dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết.

 

  • Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (đơn giản hóa nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết).

Nguồn: Tạp chí thuế nhà nước (Tổng cục thuế).
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist