• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Người nộp thuế có doanh thu trên 50 tỷ đồng và có giá trị giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng thì có phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không ?

Thứ hai, 25/09/2017, 09:43 GMT+7
Lượt xem: 650

Câu 17: Người nộp thuế có doanh thu trên 50 tỷ đồng và có giá trị giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng thì có phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không ?

Tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định nhưng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, nếu tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng. Tức là người nộp thuế đồng thời phải đáp ứng cả 2 điều kiện: (1) có doanh thu dưới 50 tỷ đồng và có tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

Nguồn: Tạp chí thuế nhà nước (Tổng cục thuế).
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist