• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thứ tư, 28/11/2018, 15:06 GMT+7
Lượt xem: 268

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

I. Đối tượng tham gia

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định này, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Các đối tượng bên trên sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP;

(Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.)

- NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

II. Mức đóng

1. Giai đoạn từ 01/12/2018 đến 31/12/2021

- Đối với NLĐ: Không phải tham gia

- Đối với NSDLĐ: 3,5% mức tiền lương tháng (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

2. Giai đoạn từ 01/01/2022 trở về sau

- Đối với NLĐ: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Đối với NSDLĐ: 17,5% mức tiền lương tháng (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018. Riêng các chế độ về hưu trí, tử tuất theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này, kể cả việc đóng 22% quỹ hưu trí, tử tuất (trong đó doanh nghiệp đóng 14% và người nước ngoài đóng 8%) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist