• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ thay đổi mức lương tối thiểu

Thứ ba, 09/01/2018, 09:37 GMT+7
Lượt xem: 806

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ thay đổi mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ thay đổi mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau: 

a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Các nội dung này sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2018 và thay thế cho Nghị định 153/2016/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist