• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

Thứ năm, 21/09/2017, 13:30 GMT+7
Lượt xem: 1622

Căn cứ khoản 2, Điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 về thuế TNCN

Căn cứ khoản 1 Điều 4 và Điều 10 nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 về luật lao động

Theo đó, trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho lao động nước ngoài do Công ty chi trả thay cho NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty thuê NLĐ nước ngoài thì Công ty có trách nhiệm đề nghị cấp Giấy phép lao động, nên chi phí làm Giấy phép lao động do Công ty chi trả sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế của NLĐ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist