• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Mức khống chế để không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp tiền ăn giữa ca

Thứ năm, 20/10/2016, 11:37 GMT+7
Lượt xem: 1205

Theo thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH do bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

 “Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Tuy nhiên, các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Mức khống chế để không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp tiền ăn giữa ca cũng tăng lên 730.000đ/người/tháng (thay cho mức 680.000đ/người/tháng).

(Căn cứ vào thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN (điều 2, khoản g5), không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản sau:

 “g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

 Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.” )

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến việc ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.  

(Theo quy định hiện hành thì khoản chi phụ cấp tiền ăn ca không bị giới hạn khi tính thuế TNDN)

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist