• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Lưu ý về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ tư, 10/10/2018, 11:16 GMT+7
Lượt xem: 869

Lưu ý về việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Luật này, các trường hợp mà hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký mới từ ngày Luật có hiệu lực và các trường hợp gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ phát sinh trước ngày Luật có hiệu lực đều thuộc đối tượng phải đăng ký nếu thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại điều 31 của Luật.

 

Lưu ý về Luật chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 (sau đây gọi là "Luật") tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như bản tin ngày 29/08/2017 mà chúng tôi có đưa tin về việc đăng ký chuyển giao công nghệ, nay chúng tôi muốn lưu ý lại vấn đề này trong việc tác động của nó đến việc ghi nhận chi phí thuế nhập doanh nghiệp (TNDN).

Dưới góc độ thuế TNDN, việc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ với những trường hợp bắt buộc có thể ảnh hưởng đến việc ghi nhận chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với những chi phí có liên quan.

Theo Luật này, các trường hợp mà hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký mới từ ngày Luật có hiệu lực và các trường hợp gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ phát sinh trước ngày Luật có hiệu lực đều thuộc đối tượng phải đăng ký nếu thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại điều 31 của Luật.

Điều 31. Đăng ký chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật này; trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

…..”

(Theo quy định cũ tại Điều 6 Nghị định 133/2008/NĐ-CP thì Hợp đồng CGCN không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu)

Nội dung văn bản Luật, Quý Công ty vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist