• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

413

Đánh giá lại các khoản nợ phải thu, khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

10:40 | 29/08/2016
Đánh giá lại các khoản nợ phải thu, khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
hch_ton_ti_khon_413

Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không theo thông tư 200/2014/TT-BTC

09:12 | 29/08/2016
Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

 
chi_phi_lai_vay_hop_ly

Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay theo thông tư 200/2014/TT-BTC

08:15 | 29/08/2016
Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
them_muc_ty_gia_vao_website

Cách xác định tỷ giá khi nhập khẩu tài sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC

08:10 | 29/08/2016
Cách xác định tỷ giá khi nhập khẩu tài sản theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
T_gi_1

Cách xử lý đối phần mềm kế toán không tính được tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

09:34 | 26/08/2016
Cách xử lý đối phần mềm kế toán không tính được tỷ giá ghi sổ theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiới hạn tin theo ngày :    
maillist