• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

5_1

Ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:17 | 29/08/2016
Ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
4

Phương pháp tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:15 | 29/08/2016
Phương pháp tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

 
3_1

Các khoản cho vay được phép trình bày trên Bảng CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:11 | 29/08/2016
Các khoản cho vay được phép trình bày trên Bảng CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
2

Được hay không việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bị quá hạn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:07 | 29/08/2016
Được hay không việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bị quá hạn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
1

Cách xác định khi nào thì khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện theo thông tư 200/2014/TT-BTC

11:00 | 29/08/2016
Cách xác định khi nào thì khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiới hạn tin theo ngày :    
maillist