• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

KẾ TOÁN

Ke_toan

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

18:13 | 20/09/2017
Hiện nay, Bộ tài chính đang triển khai thực hiện Quyết định 480/QĐ-TTg ngày 18/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày ...

 
24

Cách trình bày dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:49 | 13/09/2016
Cách trình bày dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
23

Các doanh nghiệp được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:45 | 13/09/2016
Các doanh nghiệp được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
22

Cách ghi nhận khoản phải nộp bổ sung tiền thuê đất theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:40 | 13/09/2016
Cách ghi nhận khoản phải nộp bổ sung tiền thuê đất theo thông tư 200/2014/TT-BTC

 
21

Ghi nhận doanh thu, giá vốn các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

15:34 | 13/09/2016
Ghi nhận doanh thu, giá vốn các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiới hạn tin theo ngày :    
maillist