• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:39 GMT+7
Lượt xem: 1107

Hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia cảnh nêu tại Điều 9.

Đối với khoản phí tham gia công đoàn phải đóng bằng 1% lương (phần do người lao động đóng) không thuộc đối tượng được miễn, được giảm trừ tại các điều khoản nêu trên. Do đó, khoản phí công đoàn này không được giảm miễn, giảm trừ khi tính thuế TNCN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist