• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

HÓA ĐƠN

2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

CÔNG TY TÔI LÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2011. HỎI DOANH NGHIỆP TÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HAY KHÔNG?

18:04 | 20/09/2017
Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơnNgười bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

XỬ LÝ KHẤU TRỪ THUẾ ĐỐI VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN KHÁC NĂM TÀI CHÍNH NHƯ THẾ NÀO.

17:58 | 20/09/2017
Theo quy định tại khoản 2, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC “Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

KHOẢN HỖ TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CHO ĐẠI LÝ CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN

17:55 | 20/09/2017
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC , khoản hỗ trợ có điều kiện phải kê khai, nộp thuế GTGT.

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

MẤT HÓA ĐƠN DO BỊ CƯỚP GIẬT TÚI XÁCH CÓ BỊ XỬ PHẠT

17:49 | 20/09/2017
Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP, hành vi làm mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên 2) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn bị xử phạt từ 4 - 8 triệu đồng, trừ trường ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI QUÀ TẶNG HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

09:33 | 20/09/2017
"Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao ...Giới hạn tin theo ngày :    
maillist