• (08) 3821 0375

HỒ SƠ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Trong thực tế hiện nay, các Doanh nghiệp thường phải nộp một số tiền rất lớn đối với khoản tiền thuế truy thu và tiền phạt sau mỗi đợt thanh tra thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Lí do chính là Doanh nghiệp chưa lập hoặc lập chưa đúng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể tăng tính tuân thủ và giảm thiểu rủi ro về trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra thuế tại Doanh nghiệp, Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho các khách hàng là Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Dịch vụ của Vinabookkeeping bao gồm:

Lập/kiểm tra/dịch Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm:

  1. Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
  2. Hồ sơ quốc gia;
  3. Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu;
  4. Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Hỗ trợ Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế trong suốt quá trình thanh tra xác định giá giao dịch liên kết.

Đội ngũ nhân viên của Vinabookkeeping bao gồm các chuyên gia Nhật Bản, chuyên gia người Việt Nam am hiểu các quy định pháp luật của Nhật Bản và Việt Nam, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp, sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

maillist