• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Ghi nhận doanh thu, giá vốn các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thứ ba, 13/09/2016, 15:34 GMT+7
Lượt xem: 1009

Câu hỏi: 

Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ được thực hiện như thế nào? Có phụ thuộc vào hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB không ?

 

Trả lời:

Vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 8 và Điểm e Khoản 3.2 Điều 20 TT200. Theo đó việc ghi nhận doanh thu, giá vốn đối với các giao dịch mua, bán hàng giữa các đơn vị không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp là do doanh nghiệp quyết định mà không phụ thuộc vào hình thức chứng từ xuất ra hóa đơn là hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB.

Quy định tại điều 8, TT 200 mang tính khuyến cáo, không mang tính bắt buộc.

 

Nguồn: VICA - Hội kế toán hành nghề Việt Nam.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist