• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Dự thảo Bộ Luật Lao Động 2021

Thứ năm, 31/10/2019, 09:20 GMT+7
Lượt xem: 96

So với Luật hiện hành, Dự thảo này có rất nhiều thay đổi đáng chú ý:

1. Bộ luật mới nghiêm cấm doanh nghiệp phân biệt đối xử người lao động về nguồn gốc quốc gia, địa vị xã hội, độ tuổi..., đặc biệt cấm phạt tiền người lao động dưới bất cứ hình thức nào; cấm ép buộc giao kết HĐLĐ để trả nợ (Điều 8).

2. Về tên hợp đồng, ngoài tên gọi là "Hợp đồng lao động" thì những thỏa thuận dưới tên gọi khác cũng được thừa nhận là HĐLĐ nếu nó thể hiện đầy đủ các nội dung về công việc phải làm, tiền lương, sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên (Điều 14).

3. Về hình thức hợp đồng, Bộ luật mới đã cho phép giao kết HĐLĐ điện tử, nhưng cũng phải lập tối thiểu 02 bản (mỗi bên giữ 01 bản). Riêng HĐLĐ bằng lời nói, chỉ còn cho áp dụng với các trường hợp có thời hạn giao kết dưới 1 tháng, thay vì quy định cũ là dưới 3 tháng (Điều 15).

4. Về loại HĐLĐ, Bộ luật mới chỉ cho phép ký một trong 02 loại là HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có xác định thời hạn (không quá 36 tháng), không còn cho ký HĐLĐ thời vụ như quy định cũ (Điều 21).

5. Về thời gian thử việc, Bộ luật mới cho phép tăng thời gian thử việc tối đa lên 180 ngày (trước đó chỉ 60 ngày) đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp (Điều 26).

6. Về mức lương tăng ca, có thể xem xét lựa chọn một trong 2 phương án: tính như quy định cũ hoặc tính tăng lũy tiến theo từng giờ tăng ca (Điều 100).

Thời gian dự tính áp dụng: 01/01/2021
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist