• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Doanh nghiệp khi lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải trả phí mua Cơ sở dữ liệu không? Hoặc có thể nhận dữ liệu đáng tin cậy từ nguồn nào?

Thứ ba, 17/07/2018, 11:32 GMT+7
Lượt xem: 1019

Câu hỏi:
- Đề nghị giải thích ý nghĩa của trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
- Doanh nghiệp khi lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần phải trả phí mua Cơ sở dữ liệu
không? Hoặc có thể nhận dữ liệu đáng tin cậy từ nguồn nào?

Trả lời của Cục Thuế Tp.HCM:
Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục kê khai cho người nộp thuế.
Cơ sở dữ liệu khi lập hồ sơ xác định giao dịch liên kết được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP:
1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp, bao gồm thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp do các tổ chức này thu thập từ các nguồn thông tin công khai và lưu trữ, cập nhập, quản lý sử dụng (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu thương mại);
b) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;
c) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế;
d) Thông tin do các cơ quan Bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các nguồn chính thức khác.

Nguồn: Công văn 5976/CT-TTHT ngày 20 tháng 06 năm 2018 của Cục thuế TPHCM trả lời câu hỏi đối thoại Doanh nghiệp về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch kết
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist