• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Q&A

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:39 GMT+7

Hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia cảnh nêu tại Điều 9.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:37 GMT+7

“Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.”

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

Thứ năm, 21/09/2017, 13:35 GMT+7

Căn cứ khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN, quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản lợi ích khác (chi cho người lao động trong các ngày nghỉ, lễ, thuê dịch vụ tư vấn, kê khai thuế, chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn…..) và khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức...

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

Thứ năm, 21/09/2017, 13:30 GMT+7

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho lao động nước ngoài do Công ty chi trả thay cho NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế theo quy định.

 
tax_web

THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG NHƯ THẾ NÀO

10:06 | 21/09/2017
Tài sản cố định thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa ...

 
tax_web

THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU NHƯ THẾ NÀO

10:01 | 21/09/2017
Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (có hiệu lực thi ...

 
tax_web

TIỀN BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG CHO ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CÓ CHỊU THUẾ NHÀ THẦU

09:58 | 21/09/2017
Theo đó, trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp đồng mua bán với Công ty nước ngoài, theo thỏa thuận tại hợp đồng, Công ty Việt Nam phải trả lại cho công ty nước ngoài một khoản tiền bồi thường nếu không thực hiện được các cam ...

 
tax_web

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THUẾ NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP NHẬP KHẨU QUA KHO NGOẠI QUAN.

09:53 | 21/09/2017
Trường hợp Công ty có nhập khẩu nguyên vật liệu (không kèm theo các dịch vụ) theo hợp đồng mà bên nước ngoài có thuê kho ngoại quan để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam thì giá trị hàng ...

 
tax_web

THUẾ NHÀ THẦU HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHỈ KÈM THEO ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH ÁP DỤNG TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 01/10/2014 (NGÀY HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ 103/2014/TT-BTC)

09:52 | 21/09/2017
"1. Nghĩa vụ thuê nhà thầu đối với hàng hoá nhập khẩu kèm theo điều kiện bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật của từng thời kỳ.2. Đối với các trường hợp có khiếu nại về nghĩa vụ thuế nói trên. Bộ Tài chính và cơ ...


maillist