• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Q&A

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:39 GMT+7

Hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia cảnh nêu tại Điều 9.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:37 GMT+7

“Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.”

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

Thứ năm, 21/09/2017, 13:35 GMT+7

Căn cứ khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN, quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản lợi ích khác (chi cho người lao động trong các ngày nghỉ, lễ, thuê dịch vụ tư vấn, kê khai thuế, chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn…..) và khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức...

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

Thứ năm, 21/09/2017, 13:30 GMT+7

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho lao động nước ngoài do Công ty chi trả thay cho NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế theo quy định.

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ HOÀN THUẾ GTGT NẾU TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

13:28 | 21/09/2017
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP , về nguyên tắc, đối với người nộp thuế đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

XỬ LÝ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN ĐƯỢC CHI HỘ CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI THÀNH LẬP.

13:25 | 21/09/2017
Căn cứ theo tiết b, khoản 12, điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên của Công ty có ủy quyền cho công ty khác (gọi tắt là tổ chức được ủy quyền) thực hiện chi hộ một ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN MUA VÀO GHI THUẾ SUẤT THUẾ GTGT CAO HƠN QUY ĐỊNH

13:22 | 21/09/2017
Theo quy định tại tiết b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC , đối với trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ, nếu hóa đơn mua vào ghi thuế suất GTGT cao hơn mức quy định thì về nguyên tắc, bên mua chỉ được khấu ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MUA HÀNG TRẢ CHẬM TRƯỚC VÀ SAU NGÀY 15/11/2014 CHƯA CÓ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

13:19 | 21/09/2017
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 91/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/11/2014, đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nếu chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa ...

 
2_02082017_CV_1836_Ve_viec_ke_khai_hoa_don_GTGT_bi_sot

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT KỂ TỪ NGÀY 01/07/2016

13:14 | 21/09/2017
Theo công văn này, Bộ tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng doanh nghiệp về những nội dung mới, quan trọng của 05 văn bản sau: Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số ...


maillist