• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Q&A

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:39 GMT+7

Hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm trừ gia cảnh nêu tại Điều 9.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG HƯU NHẬN ĐƯỢC TỪ NHẬT BẢN.

Thứ năm, 21/09/2017, 13:37 GMT+7

“Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.”

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

THƯỞNG TOUR DU LỊCH CHO CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NĂM CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN HAY KHÔNG?

Thứ năm, 21/09/2017, 13:35 GMT+7

Căn cứ khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN, quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản lợi ích khác (chi cho người lao động trong các ngày nghỉ, lễ, thuê dịch vụ tư vấn, kê khai thuế, chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn…..) và khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức...

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

NGÀY 25/08/2017, TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN SỐ 3867/TCT-TNCN GỬI CỤC THUẾ HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH THUẾ TNCN

Thứ năm, 21/09/2017, 13:30 GMT+7

Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho lao động nước ngoài do Công ty chi trả thay cho NLĐ thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế theo quy định.

 
Thue_TNDN

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC VAY, MƯỢN TIỀN NHƯNG KHÔNG TÍNH LÃI.

13:55 | 21/09/2017
Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp “Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch ...

 
Thue_TNDN

TRƯỜNG HỢP CÔNG TY NỘP THAY CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI SỐ TIỀN THUẾ TNCN PHẢI NỘP ĐỐI VỚI THU NHẬP TOÀN CẦU THÌ KHOẢN CHI NÀY CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ HAY KHÔNG?

13:52 | 21/09/2017
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.- Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật.- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có ...

 
Thue_TNDN

TRÍCH KHẤU HAO VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO TẠM NGƯNG SẢN XUẤT VÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH KHÔNG HIỆU QUẢ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ

13:49 | 21/09/2017
- Theo đó, trường hợp Công ty có tài sản cố định nhưng do sản xuất không hiệu quả, Công ty tạm ngưng sản xuất, như vậy tài sản cố định hiện không phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không thuộc thời gian tạm dừng để sửa chữa, ...

 
Thue_TNDN

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

13:47 | 21/09/2017
Theo quy định  tại Điều 6 Nghị định 133/2008/NĐ-CP thì Hợp đồng CGCN không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Như vậy có thể hiểu là Chuyển giao công nghệ từ nước ...

 
pit07

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC PHÍ CÔNG ĐOÀN DO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNCN.

13:39 | 21/09/2017
Hiện nay, Thông tư số 111/2013/TT-BTC chỉ quy định các khoản được miễn hoặc giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm: các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu tại khoản 2 Điều 2; các khoản thu nhập miễn thuế nêu tại Điều 3; và các khoản giảm ...


maillist