• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 98063/CT-TTHT ngày 31/12/2019 của Cục thuế Hà Nội về kỳ quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Thứ sáu, 10/01/2020, 09:25 GMT+7
Lượt xem: 344

Trường hợp người nước ngoài là công dân của quốc gia đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập,

Nếu cá nhân này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ ngày 01/04/2015, đến 31/12/2015 cá nhân này đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì:

+ Thực hiện quyết toán thuế TNCN từ tháng 04/2015 (tháng đầu tiên đến Việt Nam) đến tháng 12/2015 (được tính tròn tháng);

+ Cá nhân có trách nhiệm tự quyết toán thuế với cơ quan thuế (không quyết toán chung trên mẫu của Công ty)

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm (31/12/2015)
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist