• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 95765/CT-TTHT ngày 23/12/2019 của cục thuế TP. Hà Nội về việc đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc

Thứ sáu, 27/12/2019, 10:22 GMT+7
Lượt xem: 437

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế (NNT) khi đăng ký người phụ thuộc (NPT) thì phải đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể

Ngoài ra, một trong số những điện kiện giảm trừ mà quy định yêu cầu là NPT không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân không vượt quá 01 (một) triệu đồng/tháng”.

Về vấn đề này, quy định thuế TNCN cho phép NNT được tự khai nhưng NNT phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist