• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 92946/CT-TTHT ngày 22/12/2019 của Cục thuế Hà Nội về các chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại bằng quà tặng

Thứ ba, 31/12/2019, 10:40 GMT+7
Lượt xem: 258

1. Về thuế GTGT, thuế TNDN

+ Trường hợp Công ty có đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng (theo hình thức tặng hàng hóa) theo đúng quy định của Luật Thương mại thì giá tính thuế GTGT bằng không (0)

+ Ngược lại, nếu Công ty không đăng ký chương trình khuyến mại này theo quy định pháp luật Thương mại thì phải tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ cùng loại tương đương tại thời điểm tặng quà. 

Đối với phần thuế GTGT nộp thêm này, Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

 

2. Về thuế TNCN

+ Thu nhập từ quà tặng: Chịu thuế TNCN theo quy định nếu là tài sản thuộc diện phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước

+ Thu nhập từ trúng thưởng: cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng trong các hoạt động khuyến mại khi tham gia mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật thương mại thì chịu thuế TNCN từ trúng thưởng.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist