• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 82450/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ giao dịch liên kết

Thứ ba, 09/01/2018, 09:45 GMT+7
Lượt xem: 1007

Công văn số 82450/CT-TTHT ngày 26/12/2017

Theo công văn, trường hợp Công ty có chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các ngành nghề như sau:

 

 

Theo công văn, trường hợp Công ty có chức năng kinh doanh đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với các ngành nghề như sau:

- Phân phối : từ 5% trở lên

- Sản xuất:    từ 10% trở lên

- Gia công:    từ 15% trở lên

thì Công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, chỉ cần kê khai giá theo Mẫu số 01

Căn cứ luật:

- Điều 2 nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017

- Điều 5 nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017

- Khoản 2 điều 11, nghị định 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist