• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 7785/CT-TTHT ngày 23/12/2019 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về chính sách thuế TNDN đối với tiền lương tăng ca vượt mức (đính kèm công văn hỏi)

Thứ ba, 31/12/2019, 10:20 GMT+7
Lượt xem: 246

Công văn trích dẫn quan điểm của Bộ LĐTBXH: Khi tính tiền lương làm thêm giờ cần xác định số giờ làm thêm được phép tính theo quy định của Luật lao động: tối đa không quá 200 giờ/năm hoặc 300 giờ/năm đối với một số trường hợp đặc biệt. Trường hợp làm thêm giờ vượt quá mức cho phép nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật

Theo đó, trường hợp Công ty có phát sinh chi phí lương tăng ca trên 300 giờ/năm, dù có chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như:

1. Văn bản thống nhất với công đoàn cơ sở

2. Ký thỏa thuân giữa Công ty với từng người lao động

3. Báo cáo bằng văn bản với cơ quan Lao động (nhưng không được trả lời)

Thì đây là chi phí KHÔNG hợp lý về thuế TNDN vì theo Cơ quan Thuế khoản chi tăng ca trên 300h/năm là khoản chi không hợp pháp, vượt mức mà quy định hiện hành đang cho phép.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist