• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế về việc thuế GTGT bị Hải quan ấn định vẫn được khấu trừ

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:22 GMT+7
Lượt xem: 549

Công văn số 66618/CT-TTHT ngày 10/10/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”

 

 

 

 

Căn cứ khoản 10, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo khoản 6, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo đó, trường hợp Công ty bị cơ quan hải quan ấn định thuế GTGT nhưng không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế thì số thuế GTGT đã nộp theo quyết định ấn định thuế sẽ được khấu trừ toàn bộ.

Riêng số thuế nhập khẩu bị ấn định thì được hạch toán vào chi phí hợp lý, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,

Lưu ý: Các văn bản dạng CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist