• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 6435/TCHQ-TXNK ngày 2/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:11 GMT+7
Lượt xem: 676

Công văn số 6435/TCHQ-TXNK ngày 2/10/2017 của Tổng cục Hải quan

Công văn số 6435/TCHQ-TXNK ngày 2/10/2017 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

 

 

 

 

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 12, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; khoản 1 Điều 37, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; khoản 3 Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì một trong những cơ sở để được miễn thuế, hoàn thuế là:

+ Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam,

+ Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

Do đó, một trong những nội dung cơ quan hải quan kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, năng lực gia công, sản xuất là kiểm tra chứng từ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất để xác định ưu đãi thuế đối với người nộp thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Trường hợp người nộp thuế không đáp ứng quy định trên thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định. 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist