• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 574/CT-TTHT ngày 7/1/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Thứ ba, 14/01/2020, 12:34 GMT+7
Lượt xem: 385

Theo quy định, việc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán cũng được chấp nhận nếu có quy định rõ trong hợp đồng và bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân.

Theo đó, trường hợp Chi nhánh xuất khẩu dịch vụ phần mềm cho đối tác nước ngoài và chỉ định đối tác thanh toán vào tài khoản của Công ty chủ quản, nếu nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng đã ký và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 16, Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được xét hoàn thuế GTGT đầu vào.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist