• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 56770/CT-TTHT ngày 19/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài

Thứ năm, 15/08/2019, 14:12 GMT+7
Lượt xem: 460

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp người nước ngoài cư trú đủ 183 ngày trong vòng 12 tháng liên tục đến Việt Nam thì cũng được xác định là cá nhân cư trú.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, năm tính thuế đầu tiên của người nước ngoài không xác định theo năm dương lịch mà tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam. Năm tính thuế thứ 2 trở đi mới xác định theo từng năm dương lịch.

Giả sử một người nước ngoài sang Việt Nam làm việc từ tháng 7/2017, tính đến tháng 6/2018 (12 tháng liên tục) người này cư trú đủ 183 ngày thì được xác định là cá nhân cư trú. Trong đó, năm tính thuế thứ 1 là từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, năm tính thuế thứ 2 là từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist