• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 53582/CT-TTHT ngày 8/7/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến

Thứ năm, 15/08/2019, 14:19 GMT+7
Lượt xem: 476

Trường hợp Công ty mua phần mềm trực tuyến của nhà cung cấp ở nước ngoài thì phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 11, 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Công ty được hạch toán chi phí mua phần mềm trực tuyến nếu thực tế có liên quan đến hoạt động SXKD và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4

Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không có hóa đơn đáp ứng theo quy định của Việt Nam, Công ty phải xuất trình tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu để làm căn cứ hạch toán chi phí.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist