• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 5143/CT-TTHT ngày 2/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế đối với chi phí mua căn hộ cho người lao động

Thứ sáu, 22/12/2017, 10:54 GMT+7
Lượt xem: 803

Công văn số 5143/CT-TTHT ngày 2/6/2017 của Cục Thuế TP. HCM

Căn cứ quy định tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí trích khấu hao đối với tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

 

 

 

Căn cứ quy định tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về chi phí trích khấu hao đối với tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Căn cứ điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN

Theo đó, trường hợp Công ty mua căn hộ và đứng tên chủ sở hữu nhằm mục đích cho người lao động ở theo quy chế của Công ty thì

Về thuế TNDN: Căn hộ này được phép trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

Về thuế GTGT: thuế GTGT liên quan đến chi phí mua căn hộ này (kể cả các khoản tiền điện, nước, phí dịch vụ...) chỉ để sử dụng cho tiêu dùng cá nhân, không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Về thuế TNCN: Các chi phí phát sinh của căn hộ như khấu hao, tiền điện nước, phí dịch vụ phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của những người lao động sử dụng căn hộ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist