• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 4707/TCT-CS ngày 18/11/2019 của Tổng cục Thuế về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mẫu mới

Thứ năm, 28/11/2019, 09:39 GMT+7
Lượt xem: 446
Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian chuyển tiếp từ ngày 1/11/2018 - 31/10/2020, doanh nghiệp chỉ phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mẫu mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP khi có thông báo bắt buộc của cơ quan thuế.
 
Ngược lại, nếu không có thông báo bắt buộc từ cơ quan thuế thì doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử dụng HĐĐT mẫu cũ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Cần lưu ý, khi lập HĐĐT mẫu cũ, doanh nghiệp phải lập đúng thời điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và đầy đủ nội dung bắt buộc (gồm cả chữ ký điện tử) theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC
 
Trường hợp lập HĐĐT mẫu mới thì doanh nghiệp phải lập đúng thời điểm và đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC.
 Giới hạn tin theo ngày :    
maillist