• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không thanh toán qua ngân hàng

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:17 GMT+7
Lượt xem: 1088

Công văn số 4657/TCT-KK ngày 11/10/2017 của Tổng cục Thuế

Căn cứ Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính, một trong những điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

 

 

 

Căn cứ Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính, một trong những điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ Điều 9 thông tư này, một trong những điều kiện được áp dụng thuế suất 0% là “ Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật”

Cũng theo quy định tại điều 17 thông tư này, trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa được coi như xuất khẩu nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Như vậy, trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc không có một trong số các giấy tờ để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 16 thông tư 219/2013/TT-BTC thì :

+ Hàng hóa không đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu

+ Công ty không được khấu trừ và hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng với lô hàng xuất khẩu.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,

Lưu ý: Các văn bản dạng CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần tham khảo ý kiến của chuyên gia để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist