• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 4641/TCT-DNNCN ngày 12/11/2019 của Tổng cục Thuế về thuế TNCN đối với tiền lương làm thêm giờ

Thứ năm, 28/11/2019, 09:57 GMT+7
Lượt xem: 585

Theo quy định về thuế TNCN, tiền lương tăng ca thuộc diện miễn thuế TNCN, tuy nhiên chỉ được miễn thuế phần chênh lệch trả cao hơn lương ngày thường cho số giờ tăng ca không vượt mức luật định.

Số giờ tăng ca hiện nay chỉ được chấp nhận tối đa không quá 200 giờ/năm hoặc 300 giờ/năm cho những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Theo đó, nếu Công ty cho người lao động tăng ca trong hạn mức 200 hoặc 300 giờ/năm thì toàn bộ tiền lương tăng ca chênh lệch so với tiền lương ngày thường đều được miễn thuế TNCN.

Tuy nhiên, nếu số giờ tăng ca vượt trên 200 hoặc 300 giờ/năm thì bị xem là vi phạm pháp luật và tiền lương tăng ca trả cho số giờ vượt mức sẽ không được miễn thuế.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist