• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 3609/CT-TTHT ngày 16/4/2019 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế GTGT đối với hàng bán cho nước ngoài nhưng không xuất khẩu

Thứ năm, 15/08/2019, 13:51 GMT+7
Lượt xem: 519

Trường hợp Công ty sản xuất khuôn mẫu cho khách hàng nước ngoài nhưng không xuất khẩu mà giữ lại để tiếp sản xuất sản phẩm khác thì khi thu tiền khuôn mẫu, Công ty phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, không được hưởng thuế GTGT 0%.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa xuất khẩu phải đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan mới được hưởng thuế GTGT 0%.
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist