• (08) 3821 0375

HỆ THỐNG TRUY CẬP

  • Lượt Truy Cập:  
  • Online:  

Công văn số 3409/CT-TTHT ngày 3/4/2020 của Cục Thuế TP. HCM về việc xác định chi phí được trừ đối với tiền thuê đất

Thứ tư, 29/04/2020, 13:41 GMT+7
Lượt xem: 483

Theo quy định tại điểm e khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quyền sử dụng đất có thời hạn được phân bổ dần chi phí theo thời hạn sử dụng đất nếu có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trường hợp Công ty thuê đất và trả tiền thuê một lần để phục vụ sản xuất kinh doanh thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí theo số năm thuê đất. Đối với chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư, Công ty được ghi nhận vào giá trị đầu tư theo quy định

Tuy nhiên, nếu Công ty thuê đất nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng thì chi phí liên quan đến đất thuê không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm
Giới hạn tin theo ngày :    
maillist